ค่ายมวยไทย
นครปฐม

รายชื่อค่ายมวยไทย นครปฐม ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน นครปฐม | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในนครปฐม สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยนครปฐม
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย สมจิต คุ้มแว่น</td><td>ส.สลักจิต</td><td>ส.สลักจิต</td><td>37 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)626-4627</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง วรพิน รัตนาพรรณ</td><td>ส.วรพิน</td><td>023/2544</td><td>704/4 ศรีย่าน ถ.นครชัยศรี อ.ดุสิต จ.นครปฐม 10300<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)243-3651</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรพล รังษีกุลพิพัฒน์</td><td>ว.สุรพล</td><td>024/2544</td><td>704/4 ศรีย่าน 1 ถ.นครชัยศรี อ.ดุสิต จ. นครปฐม 10300<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)243-3651</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมชาย สร้อยทอง</td><td>ศิษย์รุ่งทรัพย์</td><td>142/2544</td><td>20 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)631-7590</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปิยะ ศรีสันติเวศน์</td><td>ป.ศรีสันติ</td><td>008/2544</td><td>308/7 ถ.ทิพากร ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม</td><td>(034)213-019</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วินัย สิงห์เสน่ห์</td><td>ว.สิงห์เสน่ห์</td><td>007/2544</td><td>6/10 หมู่ 6 ซ.วันเพลิน ถ.พุทธมณฑ 4 ต.กระทุ่มแบน จ.นครปฐม</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไชยโรจน์ ลิมปัญรัตน์</td><td>ไชยโรจน์ยิมส์</td><td>009/2544</td><td>ซ.กระทุ่มล้ม5 ถ.พุทธมณฑลสาย4 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิชัย ชัยมาลา</td><td>สิงห์ท่าทราย</td><td>014/2544</td><td>207 หมู่ 4 ถ.25 มกรา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย รุ่งโรจน์ จิตวิริยนนท์</td><td>เกียรติปวริศ</td><td>001/2544</td><td>64-66 ถ.พญาพาน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประเสริฐ อินทร์บำรุง</td><td>ลูกสาย 4 </td><td>003/2544</td><td>34/2 หมู่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 78220</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประเสริฐ อินทร์บำรุง</td><td>ส.สุริต</td><td>002/2544</td><td>34/2 หมู่ 6 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 78220</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปราโมทย์ โมราศรี</td><td>เกียรติปราโมทย์</td><td> 4/2545</td><td>200/13 หมู่ 1 ต. นครชัยศรี อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120 </td><td>(034)333-281</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไสว เหมะรักษ์</td><td>ส.ไสวยิม</td><td> 6/2545</td><td>90/121 หมู่ 4 ซ. แก้วทิพย์ฯ ถ. สาย 7 ต. หอมเกร็ด อ. สามพราน จ. นครปฐม <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(034)220-407 , (01)8</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อนุชา กุญธร</td><td>เกียรติกุญชร </td><td> 7/2545</td><td>43 หมู่ 2 ต. บางไทรป่า อ. บางเลน จ. นครปฐม 73130<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)856-5656</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุวัฒน์ เทียนชัย</td><td>ตีรเดชายิมส์ </td><td> 8/2545</td><td>43/2 หมู่ 3 ต. บางไทรป่า อ. บางเลน จ. นครปฐม 73130 <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(09)513-9960</td><td>-</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยนครปฐม
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา นครปฐม

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)