ค่ายมวยไทย
นนทบุรี

รายชื่อค่ายมวยไทย นนทบุรี ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน นนทบุรี | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในนนทบุรี สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยนนทบุรี
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย นิติ สู่วงศ์ธรรม</td><td>ณ.นนทชัย</td><td>053/2544</td><td>155/37 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)525-2388</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิทยา ดำรงค์รักษ์</td><td>เกียรติสิงห์น้อย</td><td>039/2544</td><td>43/123 บ้านสวนกลางเมือง 2 ถ.พิบูลสงคราม ต. บางเขต อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)583-1646</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ธานี มะสี</td><td>ศักดิ์ธานี</td><td>234/2544</td><td>106/2 ซ.ทรายทอง ถ.ติวานนท์ 45 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)591-1389</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อรัญ มิตรสมาน</td><td>ศิษย์อรัญ</td><td>099/2544</td><td>1/73 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี</td><td>(02)526-1144</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุวัฒน์ กุมานนท์</td><td>หรั่งแหลมฟาน</td><td>125/2544</td><td>4/262 ถ.บางคูลัดตันเชือก ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140</td><td>(02)927-7673</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ยุภาพร ภูอาลัย</td><td>ศักดิ์บรบือ</td><td>273/2544</td><td>12/272 หมู่ 5 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี </td><td>(02)580-0366</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัชวาลย์ จั่นประดับ</td><td>สิงห์ชัชวาลย์</td><td>206/2544</td><td>29/326 ซ.10 หมู่บ้านเมืองทอง ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120</td><td>(02)503-2621</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าอากาศเอ ทรงยศ ขอจุลซ้วน</td><td>ผู้ครองฟ้า</td><td>320/2544</td><td>45/272 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง นนทบุรี</td><td>(02)594-4206</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นัทพร ดำขำ</td><td>เกียรติ PNC</td><td>003/2544</td><td>32/4 หมู่4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิโรจน์ ขวัญวงษ์</td><td>ศิษย์วิโรจน์</td><td>005/2544</td><td>135/24 หมู่4 ซ.เรวดี46/3ถ.ติวานนท์ ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิรัตน์ รุ่งเรืองอารี</td><td>ธรรมชาติ</td><td>008/2544</td><td>36/278 หมู่6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญนำ รุ่งเรืองอารี</td><td>ลูกวนิดา</td><td>011/2544</td><td>36/278 หมู่6 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประสาท สุขคำ</td><td>ศิษย์ประสาท</td><td>012/2544</td><td>40/1881 หมู่1 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อนันต์ พึ่งเขียว</td><td>จ้าวมงกุฎ</td><td>017/2544</td><td>หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โพยม รอดเอม</td><td>เลือดชาวสวน</td><td>020/2544</td><td>27/7 หมู่ที่ 3 ซ.จาริพิบูล ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โชคชัย พิสิฐวุฒินันท์</td><td>นายโชคชัย</td><td> 4/2545</td><td>พิสิฐวุฒินันท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)523-3005</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ณรงค์ อุ่นแพทย์ </td><td>ก.บางกรวย</td><td> 35/2545</td><td>38/5 หมู่ 1 แขวงบางกรวย เขตบางกรวย นนทบุรี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> สมจิตร เเว่นเเก้ว</td><td>จิตรเมื่องนนท์</td><td></td><td>ตบางรักพัฒนาอบางบัวทองจนนทบุรี</td><td>0815182177</td><td></td></tr><tr><td>นางสาว นันท์นภัส อทัญญูตา</td><td>บางกอกไฟท์แฟคเตอร์รี่</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยนนทบุรี
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา นนทบุรี

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)