ค่ายมวยไทย
สมุทรปราการ

รายชื่อค่ายมวยไทย สมุทรปราการ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน สมุทรปราการ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในสมุทรปราการ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยสมุทรปราการ
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย พรชัย คุรุเมธากร</td><td>ศักดิ์หอมศิล</td><td>027/2544</td><td>44 หมู่ 4 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)708-6552</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชรินทร์ เนื่องจำนงค์</td><td>จ.ลูกสมุทร, ลูกศิริชัย</td><td>056/2544</td><td>549 หมู่ 8 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)387-0175</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประพันธ์ นิมศรีสุขกุล</td><td>ลูกคลองบางแก้ว</td><td>025/2544</td><td>99/2 หมู่ 3 ซ.บุญธรรมอนุสรณ์ ถ.เทพารักษ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10540<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)222-5893</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประกิจ สัมฤทธ์ผล</td><td>ส.กิจรุ่งโรจน์</td><td>160/2544</td><td>44/1 หมู่ 4 ซ.วัดหอมศิลเหนือ ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(02)708-6244</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิเชียร มีรอด</td><td>พรสวรรค์มินิมาร์ท</td><td>124/2544</td><td>1724 หมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ</td><td>(01)845-0759</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วุฒทินันท์ ศรีโฉมงาม</td><td>ลูกศิริชัย</td><td>095/2544</td><td>93 หมู่ 2 ต.แพรกา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270</td><td>(02)389-2505</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สามารถ อินทสุวรรณ</td><td>ศิษย์ครูแดง</td><td>226/2544</td><td>45/2 หมู่ 7 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ</td><td>(02)464-0499 ต่อ 122</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สันติสุข ทิพย์สมบัติ</td><td>ท.สันติสุข</td><td>231/2544</td><td>33/3 หมู่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540</td><td>(01)563-0648</td><td>-</td></tr><tr><td>นางสาว ปรียานุช จุ่นบุญนาค</td><td>ส.วันชาติ</td><td>268/2544</td><td>99/283 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ </td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เดชา ลิ้นทอง</td><td>ลูกราษฎร์บูรณะ</td><td>263/2544</td><td>25/26 หมู่ 9 ซ.ปอปไลน์ ถ.พระราฃวิยากรณ์ 12 บางบึง พระประแดง สมุทรปราการ</td><td>(02)816-6815</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไพบูลย์ พัฒนะ</td><td>ศิษย์สามทหาร</td><td>259/2544</td><td>41/5 หมู่ 9 ซ.บัวผึ้งพัฒนา ต.บางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ</td><td>(02)819-6621</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จำนงค์ สิมขุนทด</td><td>เมืองสีมา</td><td>256/2544</td><td>3693 หมู่ 1 ซ.วัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ</td><td>(02)749-6191</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทธิ เข่งสมุทร</td><td>ธ.พระประแดง</td><td>290/2544</td><td>121 ม.3 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ</td><td>(02)848-4175</td><td>-</td></tr><tr><td>นางสาว รัตนา ศรีสอาด</td><td>บ.ข.ส.</td><td>207/2544</td><td>1494 ซ.วัดด่าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270</td><td>(02)754-0613</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บรรจง บุษราคัมวงษ์</td><td>แฟร์เท็กซ์</td><td>190/2544</td><td>99/2 หมู่ 3 ซ.บุญธรรมอนุสรณ์ ถ.เทพารักษ์ บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ 10540</td><td>(02)757-5998</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปัญญา ประชากรณ์</td><td>ศักดิ์ปัญญา</td><td>147/2544</td><td>109/425 บุศรินทร์ ต.เทพารักษ์ อ.บางพลี สมุทรปราการ</td><td>(02)312-3196</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ยุทธภูมิ แจ้งโพธิ์นาค</td><td>พันธ์ยุทธภูมิ</td><td>165/2544</td><td>1494 ซ.วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ 10270</td><td>(02)754-4613</td><td>-</td></tr><tr><td>นาวาเอก ตติย์ พันธุ์สิทธิ์</td><td>ต.พันธุ์สิทธิ์</td><td>032/2544</td><td>8/6 ซ.บ้านช่างหล่อ ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อดุลย์ ทวีกิจถาวรเจริญ</td><td>อ.ทวีกิจ</td><td>004/2544</td><td>99/6 หมู่ 8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ </td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ณัฐสิริ ว่องประเสริฐการ</td><td>วินดี้สปอร์ต</td><td> 6/2545</td><td>59 ม.17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธงสมุทรปราการ 10540 </td><td>(02)705-0141</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จตุพล ศรียงยศ</td><td>โอเวอร์ไฮ</td><td> 2/2545</td><td>119/1 หมู่ 11 ซ. จรุง ถ. สุขสวัสดิ์ ต. บางครุ อ.พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130</td><td>(01)710-6758</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โกวิท โพธิ์แก้ว</td><td>ศิษย์อนันตเดช</td><td>-</td><td>874 หมู่ 8 ซ. ตำหรุนิเวศน์ ถ. สุขุมวิท ต. บางปูใหม่ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10280</td><td>(01)925-3824</td><td>-</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยสมุทรปราการ
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา สมุทรปราการ

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)