ค่ายมวยไทย
ลำปาง

รายชื่อค่ายมวยไทย ลำปาง ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ลำปาง | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในลำปาง สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยลำปาง
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย องอาจ อนุสรราชกิจ</td><td>ภคพรปิโตเลี่ยม </td><td>002/2544</td><td>12 หมู่ 4 ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 52110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สิน สำเรียงจิตร์</td><td>ส.เพชรน้ำหนึ่ง</td><td>003/2544</td><td>137 ถ.ท่าคลองน้อย ต.สบตุ้ย อ.เมือง จ.ลำปาง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประสิทธิ์ กาทอง</td><td>ศิษย์ สจ.เสน่ห์</td><td>004/2544</td><td>233 หมู่4 ถ.ศรีหมวดเกลา ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประพันธ์ สายตุ่นแก้ว</td><td>น้ำโจ้ยิมส์</td><td>005/2544</td><td>64/2 ม.5 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เสาร์แก้ว สายวงศ์เขียว</td><td>เกียรติแก้วกำชัย</td><td>006/2544</td><td>89/1 หมู่ 7 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จำลอง ตาเต็มวงศ์</td><td>ส.รุ่งจำลอง</td><td>007/2544</td><td>92/3 หมู่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมบูรณ์ ติ๊บปะละวงศ์</td><td>ส.บูรณ์ชัย</td><td>008/2544</td><td>26 หมู่ 4 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าสิบตรี ทอง เดชะสืบ</td><td>ศิษย์จ่าทอง</td><td>009/2544</td><td>651/14 หมู่ 2 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สนั่น มูลกิน</td><td>ส.ท่านาง</td><td>010/2544</td><td>23/4 หมู่ 3 ซ.7 ถ.ท่านาง ต.จอมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อภิชาติ ใจการ</td><td>บ้านบึงเฟอร์นิเจอร์</td><td>011/2544</td><td>152/1 หมู่ 9 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นรินทร์ ศิริมงคล</td><td>ณ.ปานช้าง</td><td>012/2544</td><td>2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศักดิ์วิทยา ใบจันทร์</td><td>วิทยาสมบัติ</td><td>013/2544</td><td>67/2 หมู่ 3 ถ.แม่ทะ-สบปราบ ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิโรจน์ สุวรรณสมศรี</td><td>อ.วิโรจน์</td><td>014/2544</td><td>161 หมู่ 7 ถ.ลำปาง-เสริมงาม ต.แม่สน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จงศิริ พานทองรักษ์</td><td>ป.ปณิธานการช่าง</td><td>015/2544</td><td>133/2 ถ.ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุชาติ ศิริมงคล</td><td>ช.บางขวาง</td><td>016/2544</td><td>30 หมู่ 1 ซ.1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย มานพ อินทะนิล</td><td>ศ.เอราวัณ</td><td>017/2544</td><td>495 หมู่ 1 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญเลิศ ละคำมา</td><td>สิงห์เกษตร</td><td>018/2544</td><td>449 หมู่ 7 ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง จ.ลำปาง 52000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญส่ง แก้วลังงา</td><td>ส.ศักษ์ประสงค์</td><td>019/2544</td><td>130/1 หมู่ 6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมเกียรติ เมาเตจา</td><td>ศ.เกียรติชัย</td><td>020/2544</td><td>86/1 หมู่ 5 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทธิพร นันยะ</td><td>ศิษย์ครูพร</td><td>021/2544</td><td>147/1 หมู่ 10 ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สวัสดิ์ ของงาม</td><td>ส.สวัสดิ์ชัย</td><td>022/2544</td><td>49 หมู่ 6 ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พยัคฆ์ ทรัพย์มณีสมชัย</td><td>ศิษย์ฮอม</td><td>023/2544</td><td>69 ซ.1 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประยุทธ์ กำวงศ์วิน</td><td>ป.ประยุทธ์</td><td>024/2544</td><td>164 หมู่ 9 ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญยงค์ รินทร์แก้ว</td><td>ศิษย์บุญยงค์</td><td>025/2544</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าสิบตรี ประดับ สุรินทร์โท</td><td>บ้านศุภลักษณ์ลำปาง</td><td>026/2544</td><td>196 หมู่ 2 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>น.ส. จุไรรัตน์ รินแก้ว</td><td>ศิษย์เหรียญชัย</td><td>027/2544</td><td> หมู่ 23 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย กมลชาติ จิตรรักชาติ</td><td>ก.ปัทมา , กฟฝ.</td><td>028/2544</td><td>819/14 หมู่ 6 อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ก. ทวินยิม นาย.ทวิล กันทะวัง</td><td> ก. ทวินยิม</td><td>01/2556</td><td>240 ม.9 ต.แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง</td><td>0897573312</td><td>นาย ทวิล กันทะวัง</td></tr><tr><td>นาย ชัยพร เชื้อดวงทิพย์</td><td>ศิษย์ช่างเล่ย์,ทต.ทุ่งผึ้งยิม</td><td>001/2559</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยลำปาง
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ลำปาง

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)