ค่ายมวยไทย
เชียงใหม่

รายชื่อค่ายมวยไทย เชียงใหม่ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน เชียงใหม่ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในเชียงใหม่ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยเชียงใหม่
เจ้าของค่าย สังกัดค่าย รหัสบัตร ที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ
นาย พรชัย พุทธา ช.ชัยตรง 040/2544 75หมู่ 5 ซ.2 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นาย สมาน จันทร์มูล ส.สะพานขาว 039/2544 58 หมู่12 ซ.1 ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
นาย บุญเชย เขื่องแดง ศิษย์จอมณรงค์ 038/2544 21/1 ม.6 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
นาย วิรัตน์ สิงห์ทัศน์ ศ.ชัยชนะ 037/2544 29 ม.1 ต.แม่แดง อ.แม่แดง จ.เชียงใหม่ 50150
นาย สราวุธ โหรา ส.มัตติกา 036/2544 383 ม.2 ต.อินทชิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
นาย ประมวล สุวรรณ ยอดขุนศึก 035/2544 85/1 ม.3 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
นาย วินิจ ใสสด ศิษย์เซ 034/2544 37 ต.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นาย ปั่น กันดีมูล ศ.โพธิ์งาม 033/2544 120 ม.9 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
นาย อุทัย วงศ์อินถา ศูนย์กีฬามวยไทย 032/2544 86 ม.14 ต.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
น.ส. สุกัญญา บุญเพ็ง ฟ้าเมืองเหนือ 031/2544 6/10 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นาย สมชาย ชมชื่น เกียรติก้องนภา 030/2544 104 ม.8 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
นาย ประสิทธิ์ แดงสุวรรณ ศูนย์กีฬาวัดเกต 30/17 ม.4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่50000
นาย วีระยุทธ สุขสาย นา ลูกออกเหนือ 027/2544 110 ม.2 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
นาย สำราญ บุญลูน เกียรติ ส.ร. 026/2544 52/1 ม.8 ถ.สันทราย-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
นาย สุรพงษ์ หมูแก้ว ศ.ชัยเกษม 025/2544 99/1 ม.3 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
นาย วิรัตน์ ดาบทิพย์ ว.เบญจรงค์ 024/2544 50/4 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นาย ธนกร พรหมมนุชานนท์ พยัคฆ์แดนชัย 014/2544 477 ม.2 ถ.สันทราย-พร้าว ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
นาย แสงชัย สุมามาลย์ ช.จิตรดา 011/2544 65 ม.8 ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่ 50220
นาย สอน ปั้นสุวรรณ ศิษย์ไกรสอน 010/2544 163 ม.1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นาย จำเริญ เทพมณีไชย ท.เทพมณีไชย 009/2544 155 ม.3 ซ.14 ถ.บ่อสร้าง -ดอยสะเก็ด ต.ต้นเป่า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
นาย ชุมพล ชัยวงศ์ พยัคฆ์ลำพอง 008/2544 108/26 ม.3 ถ.กำแพงดิน ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
นาย สุรพันธ์ กรโกวิท ศ.สุรพันธ์ 007/2544 159/1 ม.2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
นาย นพพร กันธิมา ศิษย์โจหลุยส์ 006/2544 219/2 ม.1 ถ.หนองดอง ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50340
นาย สุทัศน์ วิชะยา ศ.ศิริวัฒน์ 005/2544 64/1 ถ.ช้างเคียน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
นาง บุษบา สุกานนท์ เกียรติบุษบา 004/2544 64/1 ถ.ช้างเคียน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50230
นาย เอกพงษ์ ยุทธิสิทธิพงศ์ เพชรเอกยิมส์ 002/2544 167 ม.3 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
นาย จักรกฤษณ์ คูสมบูรณ์จู จักรกฤชยนต์ 001/2544 167 ม.7 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
นาย จำนง สาเสน จ.สาเสน 013/2544 28/17 ม.4 ซ.หมู่บ้านสันป่าเลียง ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
นาย ธนวรรษ ดุมคำ เพ็ชรหมื่นไวย์ 7/2545

226/5 หมู่ 1 ถ. เชียงใหม่ – ฝาง ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ. เชียง ใหม่ 80180

(053)299-057
นาย เทพเทียนชัย ทองทับ ลูกจอมเทพ 8/2545 92/1 หมู่ 6 ต. อินทขิล อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150 (053)857-878
นาย ชาตรี เชื่อมโนชาญ ศักดิ์ชาตรี 9/2545 ถ. มหาโชค ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่
นาย ศรจันทร์ ชัยศรี ศักดิ์ชัยศรี 10/2545 79/2 หมู่ 1 ถ. บ่อสร้าง – ดอยสะเก็ด ต. แม่คือ อ. ดอยสะเก็ด
จ. เชียงใหม่ 50220
(053)386-789
นาย พิภพ ไชยสุรินทร์ พ.เพชรน้ำค้าง 6/2545 42 หมู่ 2 ซ. 4 ถ. บวกค้าง ต. บวกค้าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ (053)395-603
นาย บุญเรือง การหมื่น อิทธิฤทธิ์ 5/2545

13 หมู่ 3 ต. เมืองงาย อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170

(053)375-409
จ.ส.ต. เศกสรร ปัญญานะ สำนักงานตำรวจภาค 5 004/2546 ตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จว.เชียงใหม่ 06-6738211
พันธิ์ศักดิ์ ลูกเจดีย์ขาว ศ.อัมพวัน
นาย จรัส ไชยยา ต.สามฝั่งแกน
นาย ประสิทธิ์ ศีลภัย ป.ศีลภัยยิม
ป.ศีลภัยยิ ประสิทธิ์ ศีลภัย ป.ศีลภัยยิม

 

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยเชียงใหม่
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา เชียงใหม่

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)