ค่ายมวยไทย
กระบี่

รายชื่อค่ายมวยไทย กระบี่ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน กระบี่ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในกระบี่ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยกระบี่
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย ขาว เสดสัน</td><td>ลูกถ้ำเสือ</td><td>230/2544</td><td>31 หมู่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(075)631-973</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สัญชัย โต๊ะหลาง</td><td>สิงห์สัญชัย</td><td>214/2544</td><td>121/4 หมู่ 3 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(075)685-121</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ดลหล้อ ลักเดีย</td><td>เกียรติสิงห์เผ่น</td><td>001/2544</td><td>103 ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ดลหมาน สันฝา</td><td>ศ.ศิลาชัย</td><td>003/2544</td><td>91 ม.6 ต.ไส้ไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทัศน์ ปานคง</td><td>เกียรติปัญญาชน</td><td>006/2544</td><td>3/1 ม.6 ต.ทับปรีชา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประภาส รักด้วง</td><td>ศ.ครูภาส</td><td>005/2544</td><td>3 ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ฤทธิ์ศักดา บุตรแขก</td><td>ศ.ฤทธิ์ศักดา</td><td>007/2544</td><td>41 ม.5 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โสภณ อังกนะตระกูล</td><td>ศิษย์ครูโสภณ</td><td>002/2544</td><td>4/2 ถ.พลเดช ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไชยา ดำดี</td><td>เกียรติชาวิน</td><td>008/2544</td><td>151 หมู่ 1 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย มอหำหมาด บุตรหลำ</td><td>โชคลัดดา</td><td> 36/2545</td><td>37647 หมู่ 2 ต. อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 </td><td>(009)867-2801</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยโท มงคล จุลมัย</td><td>ว.วิศรุต</td><td> 3/2545</td><td>77 หมู่ 9 ต. คลองท่อมใต้ อ. คลองท่อม จ. กระบี่ 81120<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(075)699-046</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย มาโนชน์ ไพรพฤกษ์</td><td>ศักดิ์มาโนชน์</td><td> 4/2545</td><td>27 ถ. ร่วมใจชน ต. กระบี่ใหญ่ อ. เมือง จ. กระบี่ 81000 </td><td>(01)538-6103</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย หมาด สาระวารี</td><td>ศักดิ์วารี</td><td> 5/2545</td><td>65 หมู่ 2 ถ. เพชรเกษม ต. ไสไทย อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง พรรรวดี ภูมิภมร</td><td>กระบี่รีสอร์ท</td><td> 6/2545</td><td>100 หมู่ 3 ต. อ่าวนาง อ. เมือง จ. กระบี่ 81000</td><td>(075)621-042</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อำพร กุลสอนนาม</td><td>เกียรติธงชัย</td><td> 7/2545</td><td>39 หมู่ 1 ต. อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000 </td><td>(075)637-594</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เดชา รอดรักษา</td><td>ลันตายิม </td><td> 8/2545</td><td>245 หมู่ 2 ต. ศาลาด่าน อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(09)739-7399</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไว เพชรลุ</td><td>ศ.สหปาล์มยิม </td><td>-</td><td>114/1 หมู่ 6 ต. เขาพนม อ. เขาพนม จ. กระบี่ 81140 </td><td>(09)972-6506</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประเสริฐ นิวาสวัสดิ์</td><td>สิทธิประเสริฐ</td><td> 10/2545</td><td>61 หมู่ 7 ถ. แหลมกรวด ต. เหนือคลอง อ. เหนือคลอง จ. กระบี่ 81130</td><td>(075)636-094</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เวียง อุดมศรี</td><td>ศ.เวียงชัย </td><td> 11/2545</td><td>37708 หมู่ 10 ต. เขาพนม อ. เขาพนม จ. กระบี่ 81140 </td><td>(01)125-4769</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สัมฤทธิ์ สังหลัง</td><td>ศักดิ์สัมฤทธิ์</td><td> 2/2545</td><td>44/13 ต. บ้านกลาง อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)894-8281</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วาสนา แก้วเกลี้ยง</td><td>ว.ปรียานุช</td><td> 1/2545</td><td>44/3 หมู่ 2 ต. อ่าวลึกน้อย อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 <!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)397-6670</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไกรชิต เอียดภิรมภ์</td><td>ว.รุ่งนิรันดร์</td><td>244/2539</td><td>278/2 หมู่ที่7 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160</td><td>087-044-8945</td><td>มีนักมวยทั้งหมด9คนมีทั้งนักมวยใหม่และระดับแชมป์เปี้ยนเวทีใหญ่</td></tr><tr><td>นาย หร่อเหม สาระวารี</td><td>ส.รักชาติ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยกระบี่
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา กระบี่

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)