ค่ายมวยไทย
ชุมพร

รายชื่อค่ายมวยไทย ชุมพร ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ชุมพร | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในชุมพร สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยชุมพร
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย อานนท์ ไกรหาญ</td><td>เกียรติอานนท์</td><td>255/2544</td><td>35 หมู่ 2 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมาน ศรีคำนวน</td><td>ส.ศิลาลอย</td><td>003/2544</td><td>8 หมู่ 6 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ผสมผล หอมยิ่งเจริญ</td><td>ศิษย์อรุณี</td><td>004/2544</td><td>136 หมู่ 2 ถ.ชุมพรปากน้ำ ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิวัฒน์ รัตนโสภา</td><td>เมืองชุมพร</td><td>005/2544</td><td>19/1หมู่ 2 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โกศล สุขสวัสดิ์</td><td>ศ.ทะนงศักดิ์</td><td>006/2544</td><td>52/1 หมู่6 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประโยชน์ ชัมภูทนะ</td><td>เกียรติสายชล</td><td>007/2544</td><td>36 หมู่2 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไพบูลย์ แต้มรุ่งเรือง</td><td>ศ.เกรียงไกร</td><td>009/2544</td><td>231/1หมู่ 5 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าชนะ จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไพบูลย์ เกิดนำชัย</td><td>ศ.ขวัญเมือง</td><td>010/2544</td><td>81 หมู่ 4 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย มาโนช เอสระ</td><td>ศรีชัยยิมส์</td><td>011/2544</td><td>20 หมู่3 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เสถียร มาตย์เทพ</td><td>ศิษย์ อ.เสถียร</td><td>008/2544</td><td>134/1 หมู่5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บำรุง วรรณนิยม</td><td>ศ.รุ่งเรือง </td><td>009/2544</td><td>151/5 หมู่10 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปินญา จันทร์บรรพต</td><td>ศิษย์สนั่น 2 </td><td>014/2544</td><td>1 หมู่3 ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชุมศิลป์ สังขมรรทร</td><td>ชุมศิลป์ยิมส์</td><td>015/2544</td><td>244/48 ซ. กรมหลวง 1 ถ.ไตรรัตน์ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อนันต์ แย้มผอบ</td><td>ศ.ท่ายาง</td><td>012/2544</td><td>96 หมู่ 10 ถ.ปากน้ำสายเก่า ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อนุสรณ์ จินดารัตน์</td><td>ส.ศักดิ์เพชร</td><td>013/2544</td><td>402/16 หมู่ 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วัลชัย ฟักทอง</td><td>ศ.สกุลทอง</td><td>016/2544</td><td>8/1 หมู่ 6 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าสิบเอก ศุภชัย น้อยขาว</td><td>อุดมศักดิ์นิยม</td><td>002/2544</td><td>193 หมู่ 1ร.25 พัน1ร้อย2 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ จ.ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิโรจน์ มานพ</td><td>สิงห์ลานบิน </td><td> 1/2545</td><td>188 หมู่ 7 ถ. เพชรเกษม ต. สลุย อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140</td><td>(09)970-4531</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมชาย เกษมทวีทรัพย์</td><td>ศิษย์พรพินิจ</td><td> 2/2545</td><td>สมาคมปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ชุมพร 86120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)893-34629</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรศักดิ์ นุ้ยมาก</td><td>ศ.ชิงชัย</td><td> 5/2545</td><td>303/2 ซ.สุขเสมอ 7 ถ.ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000</td><td>01-737-7844</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พงษ์ศักดิ์ วิเศษสุข</td><td>พงษ์ศักดิ์ </td><td> 6/2545</td><td>37635 หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 </td><td>(09)288-7804</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วัชระพงษ์ บุญเลิก</td><td>นำแสงก่อสร้างชุมพร </td><td> 7/2545</td><td>303/2 ซ.สุขเสมอ ถ.7ประชาอุทิศ ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 </td><td>(01)537-9380</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญสอด จันทร์แดง</td><td>เกียรติเนินทอง </td><td> 8/2545</td><td>138 หมู่ 6 ต. สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ณรงค์ บุญมาเกิด</td><td>ศิษย์สมอทอง </td><td> 9/2545</td><td>46 หมู่ 4 ต. สองพี่น้อง อ. ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมพร ทองเผือก</td><td>พ.พัฒนา</td><td> 10/2545</td><td>70/1 หมู่ 2 ต.นาสัง อ. สวี จ. ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(077)820-928</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมศักดิ์ ชูสุริแสง</td><td>ศักดิ์อินเตอร์ </td><td> 3/2545</td><td>39 หมู่ 2 ต. บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000</td><td>(01)477-6678</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง นงคราญ มากรอด</td><td>ศิษย์วรศักดิ์ </td><td> 4/2545</td><td>319 หมู่ 3 ต. สลุย อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นาวิน คล้ายอักษร</td><td>ศรจินดา</td><td></td><td>73 ม.10 ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร</td><td>050993926</td><td></td></tr><tr><td>จ.ส.อ. ศุภชัย น้อยขาว</td><td>ร.๒๕ พัน.๑ ร้อย.๒ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร.๐๘๑ - ๔๗๗ - ๕๐๕๑</td><td>๓ ๘๖๐๒ ๐๐๐๙๕ ๙๘ ๓</td><td>ร.๒๕ พัน.๑ ร้อย.๒ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๑๙๐ โทร.๐๘๑ -๔๗๗ - ๕๐๕๑</td><td>๐๘๑ - ๔๗๗ - ๕๐๕๑</td><td></td></tr><tr><td>ว. วิษณุ ภู่นภาอำพร</td><td>ว.วิทัศน์</td><td>011/53</td><td>104 หมู่6 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86210</td><td>083-9829473</td><td>วิษณุ ภู่นภาอำพร</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยชุมพร
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ชุมพร

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)