ค่ายมวยไทย
ตรัง

รายชื่อค่ายมวยไทย ตรัง ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ตรัง | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในตรัง สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยตรัง
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย นิติชาติ หะจิ</td><td>ศุนย์กีฬาห้วยยอด</td><td>015/2544</td><td>11 หมู่ 3 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วุฒิชัย สุนทรนนท์</td><td>ว.สุนทรนนท์</td><td>014/2544</td><td>2/1 ซ.นรินทร์ประสิทธิ์ ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เฉลิม สุเหร็น</td><td>ช.นุขสมัย</td><td>013/2544</td><td>50/1 หมู่ 2 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตรัง จ.ตรัง 92110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เกษม อ่อนน้อม</td><td>ศิษย์ ก.ห้วยยอด</td><td>012/2544</td><td>187/1 ต.หนองข้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิพนธ์ แก้วดง</td><td>พ.แก้วดง </td><td>011/2544</td><td>2/5 หมู่ 1 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมเกียรติ เจริญสุข</td><td>ต.สมเกียรติ</td><td>010/2544</td><td>60/89 ถ.เทศบาล ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วรรยุทธิ์ เที่ยงธรรม</td><td>ว.เที่ยงธรรม</td><td>009/2544</td><td>54 หมู่ 1 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทวี นิรันรัตน์</td><td>ศักดิ์นิรันรัตน์</td><td>008/2544</td><td>85 หมู่ 2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชุลีพร นิรันรัตน์</td><td>ช.ณ พัทลุง</td><td>007/2544</td><td>85 หมู่ 2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าสิบตรี สมบูรณ์ นาศร</td><td>ศิษย์จ่าบูรณ์</td><td>006/2544</td><td>23/2 หมู่ 1 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมจิต สองเมือง</td><td>ส.สลักจิต </td><td>005/2544</td><td>97 หมู่ 2 ต.คลองชีล้อม อ.กันตรัง จ.ตรัง 92110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประภัย สิงห์อินทร์</td><td>เกียรติประไพ</td><td>004/2544</td><td>160 หมู่ 1 ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิชิต ทองมาก</td><td>เกียรติวิชิต</td><td>003/2544</td><td>50 หมู่ 7 ต.คลองลุ อ.กันตรัง จ.ตรัง 92110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ละอา หวังโสะ</td><td>อ.ศิษย์สมาน</td><td>002/2544</td><td>103 หมู่ 1 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตรัง จ.ตรัง<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จำลอง ฮ่างเต็ก</td><td>ศ.อภิเดช</td><td> 8/2545</td><td>269 หมู่ 10 ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมชาย อ่อนรู้ที่</td><td>ก.สมชาย</td><td> 7/2545</td><td>263 หมู่ 21 ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง</td><td>(01)979-2544</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ย่าแหน เอียดยาว</td><td>ศ.ธรรมโชติ</td><td> 6/2545</td><td>47 หมู่ 2 ต. บางหมาก อ. กันตัง จ. ตรัง 92110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)788-1449</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทวี ขาวคง</td><td>ว.ทวีชัย </td><td> 5/2545</td><td>16 หมู่ 7 ต. ทุ่งค่าย อ. ย่านตาขาว จ. ตรัง 92140<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วารินทร์ เลอเลิศวิเชียร</td><td>ว.เลิศวิเชียร</td><td> 4/2545</td><td>37652 หมู่ 4 ต. ท่าพญา อ. ปะเหลียน จ. ตรัง 92140<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ประไพศรี เบอร์ตี้</td><td>ศ.บีบี</td><td> 3/2545</td><td>7 หมู่ 2 ต. ตะเสะ กิ่ง อ.หาดสำราญ จ. ตรัง 92120 </td><td>(01)956-9206</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สงัด ช่างสลัก</td><td>ศ.อรรถชัย </td><td>2/2545</td><td>263 หมู่ 21 ต. เขาวิเศษ อ. วังวิเศษ จ. ตรัง </td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ภิรมย์ ธรรมรัตน์</td><td> ภ.ธรรมรัตน์</td><td> 1/2545</td><td>64/1 หมู่ 2 ต. นาโต๊ะหมิ่ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000</td><td>(075)278-073</td><td>-</td></tr><tr><td>เขาวิเศษยิ มนูญ ลั่นเต้ง</td><td>เขาวิเศษยิมส์</td><td>9/2545</td><td>25 หมู่ 4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง </td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วัฒนพงษ์ พิพัฒกุล</td><td>ค่ายล้อเหล็ก</td><td>003/2550</td><td>76 หมู่ที่ 2 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง</td><td>089-7661260</td><td>พุฒ ล้อเหล็ก เปิดค่ายมวยสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทย</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยในตรัง
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ตรัง

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)