ค่ายมวยไทย
สงขลา

รายชื่อค่ายมวยไทย สงขลา ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน สงขลา | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในสงขลา สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยสงขลา
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย นนท์ บัญญาวุทโส</td><td>เมืองหาดใหญ่</td><td>001/2544</td><td>534 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประดิษฐ์ วรพรรดิศาล</td><td>ว.ประดิษฐ์</td><td>002/2544</td><td>43 ซ.แสงศรี ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไพฑูรย์ เสรีรัตน์</td><td>ป.เสรีรัตน์</td><td>003/2544</td><td>69 หมู่ 2 ถ.รัฐภูมิ ต.รัตภูมิ อ.ดอนเพยง จ.สงขลา <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ถนอมศักดิ์ กิ้มบัว</td><td>กิ้มบัวปิโตรเลี่ยม</td><td>004/2544</td><td>57/1 หมู่ 6 ต.นากรี อ.นากรี จ.สงขลา 90160<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วีระ จิตต์จันทร์</td><td>เกียรติบุญตา </td><td>005/2544</td><td>13 หมู่ 6 ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปลื้ม แก้วเสน</td><td>ป.แก้วเสน</td><td>006/2544</td><td>155/10 หมู่ 1 ต.ควนลิง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ดอเลาะ บิลลาเต๊ะ</td><td>วันมณีน้อย</td><td>007/2544</td><td>288/5 หมู่ 2 ต.ป่าดัง อ.สะเดา จ.สงขลา<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เคลื่อน หนูราช</td><td>ศิษย์จักรพันธ์</td><td>008/2544</td><td>45/2 หมู่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ธีรพล หมัดหมีด</td><td>ศรีทุ่งทอง</td><td>009/2544</td><td>206 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประสิทธิ์ คงชูช่วย</td><td>ศิษย์เจ๊ประทุม</td><td>010/2544</td><td>200 หมู่ 10 ต.ทุ่งดำเสก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย คำนึง คัทโช</td><td>ครูบ้านป่า</td><td>011/2544</td><td>153/108 หมู่ 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย มาจ หมวดเย็บ</td><td>สิงห์วังเข้</td><td>012/2544</td><td>70/1 หมู่ 6 ต.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สายชล เหม็ดเสถียร</td><td>ช.วราชัย</td><td>013/2544</td><td>310 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สว่าง จินตมา</td><td>จ.จินตมา</td><td>014/2544</td><td>49/4 หมู่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิยม วิเศษพันธ์</td><td>ศักดิ์นิยม</td><td>015/2544</td><td>956/1 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุไหลหมาน สมรร</td><td>พยัคฆ์สองคม </td><td>016/2544</td><td>11 หมู่ 6 อ.สิงหนคร จ.สงขลา<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อำนาจ บุญรัตน์</td><td>น.นราทิพย์ </td><td> 1/2545</td><td>37887 ซ. 4 ต. หญ้าสถาน อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(074)424-783</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จรัส พรหมโณ</td><td>ศิษย์จรัศ</td><td> 2/2545</td><td>174/2 หมู่ 10 ต. ทุ่งดำ อ. เสาหาดใหญ่ จ. สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทองคำ ตันเถาว์</td><td>อ.วุฒิชัย</td><td> 3/2545</td><td>20 หมู่ 7 ต. ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>พันตำรวจโท กัมปนาท พานิชประเสริฐ</td><td>สิงห์กองสืบ</td><td> 4/2545</td><td>285 หมู่ 5 ต. สทิ้งหม้อ อ. สิงหนคร จ. สงขลา 90280<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อำนาจ มุ่งมาหมัด</td><td>เกียรติอำนาจ</td><td> 5/2545</td><td>191/23 ถ. รัตกร ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรชัย กาเหย็ม</td><td>ศักดิ์สุริยา </td><td> 6/2545</td><td>37630 หมู่ 3 ต. ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ. สงขลา 90170 <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(074)541-739</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมนึก จันทร์เพ็ชร</td><td>ป.จันทร์แดง</td><td> 7/2545</td><td>ซ. โรงธูป ถ. เขารูปตัง ต. ปาดังเบซาร์ อ. สะเดา จ. สงขลา 90240</td><td>(09)978-6588</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พงศ์สิทธิ์ อารมณ์ฤทธิ์</td><td>เกียรติพัทการ</td><td> 8/2545</td><td>35/11 หมู่ 7 ต. ท่าชะมวง อ. รัตภูมิ จ. สงขลา 90180<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td> ยงยุทธ ชูสุวรรณ</td><td>จ่ายุทธกองสืบ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย ลอย ขวัญมา</td><td>ศิษย์ลอยชาย</td><td>05/2556</td><td>ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210</td><td>0822697435</td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยสงขลา
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา สงขลา

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)