ค่ายมวยไทย
กาฬสินธุ์

รายชื่อค่ายมวยไทย กาฬสินธุ์ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน กาฬสินธุ์ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในกาฬสินธุ์ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยกาฬสินธุ์
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย สุทธิพงศ์ ศรีมุงเมือง</td><td>ส.ฤกษ์ชัย</td><td>315/2544</td><td>114/13 ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)739-6469</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พงษ์พัฒน์ นิละปะกะ</td><td>ส.ท.สมรส </td><td>017/2544</td><td>109 หมู่ 4 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พงษ์สิทธิ์ เจริญไวย์</td><td>ส.พงษ์สิทธิ์</td><td>016/2544</td><td>149 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประดิษฐ์ ภูโพฤทธิ์</td><td>ศิษย์ประเสริฐ</td><td>015/2544</td><td>72 หมู่ 7 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด อ.กาฬสินธุ์ 46120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นุกูล สรสันต์</td><td>เกียรติสรนันท์</td><td>013/2544</td><td>78 หมู่ 5 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมบูรณ์ บัวหาร</td><td>เล็กรุ่งเรืองยนต์</td><td>012/2544</td><td>52 หมู่ 16 ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธิ์ 46130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พิทักษ์ พลศรี</td><td>ส.พิทักษ์ชัย</td><td>011/2544</td><td>81 หมู่ 8 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ 46130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ผลา แพงจันทร์</td><td>ว.ศิริวงษ์</td><td>010/2544</td><td>118 หมู่ 8 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อุทิศ อัขะราสา</td><td>ธ.ยุทธ</td><td>009/2544</td><td>51 หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุนิต โพธิ์พรม</td><td>สายปัญญา</td><td>007/2544</td><td>6 หมู่ 11 ต.โคกเครือ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธ์ 46220<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ยอน บอนบุตร</td><td>ศิษย์ครูยอด </td><td>006/2544</td><td>45 หมู่ 13 ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ 46110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โสภณ ดลโสภณ</td><td>ศิษย์สามห่วง</td><td>005/2544</td><td>125 ถ.บายพาสทุ่งมน อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 46000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ดุสิต วงศ์ระโท</td><td>เมืองบัวขาว </td><td>004/2544</td><td>61 หมู่ 2 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ 46110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุขสันต์ ภูมิชัยโซติ</td><td>ส.ภูชัย</td><td>003/25444</td><td>150 หมู่ 5 ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ 46130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประภัย สุขจร</td><td>เกียรติเมืองกาฬ</td><td>011/2544</td><td>23/3 หมู่ 3 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ 46000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประดิษฐ์ ฤทธิโคตร</td><td>ศรีมงคล</td><td>002/2544</td><td>114 หมู่ 6 ถ.ท่าสินค้า ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ 46120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัยพงษ์ วิมลพล</td><td>ส.สุปัญญา</td><td>027/2544</td><td>280/1 หมู่ 6 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธ์ 46150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ละมุล แก้วกาหลง</td><td>เกียรติ ป.ปรีชา</td><td>-</td><td>40/4 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 </td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ระบิน แน่นอุดร</td><td>ส.โยธิน</td><td></td><td>10/8 บ้านโนนชาด ต.หนองแวง อ.สมเด็จ<!-- [et_pb_line_break_holder] --> จ.กาฬสินธ์ 46150</td><td>060407976</td><td></td></tr><tr><td>นาย แทนไท สายสุวรรณ</td><td>ช.ราชพัสดุอีสาน</td><td></td><td>บ้านพักข้าราชการกรมธนารักษ์ ถ.สุรินท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์</td><td>01-9388098</td><td></td></tr><tr><td>นาย มานพ อุทัยทิพย์</td><td>พ.เพื่อนร่วมสร้าง</td><td></td><td>บ้านนาแก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์</td><td>09-7119002,07-222504</td><td></td></tr><tr><td>นาย นิยม เกษมวงค์</td><td>ท.โคกศรียิม</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยกาฬสินธุ์
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา กาฬสินธุ์

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)