ค่ายมวยไทย
ขอนแก่น

รายชื่อค่ายมวยไทย ขอนแก่น ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ขอนแก่น | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในขอนแก่น สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยขอนแก่น
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย ชาญศิลป์ แซ่เล้า</td><td>ช.ชาญศิลป์</td><td>205/2544</td><td>57/17-18 หมู่ 4 ต.ในเมือง จ.ข่อนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)934-9193</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เทพฤทธิ์ เทพกูล</td><td>ท.เทพฤทธิ์</td><td>028/2544</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยตรี วีระศํกดิ์ เกษศิริโยธิน</td><td>วีระโยธิน</td><td>033/2544</td><td>100/633 หมู่ 13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประเสริฐ เรียนพิษ</td><td>ศ.รุ่งประเสริฐ</td><td>033/2544</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย แคล้ว ขันขวา</td><td>ส.สกุลขัน</td><td>022/2544</td><td>130 หมู่ 6 ต.หนองกุ้งธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมชาย เนื่องแก้ว</td><td>เกียรติบุบผา</td><td>031/2544</td><td>271 หมู่1 ต.นางิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จำปี ชัยชมภู</td><td>ป.ทรัพย์รุ่งเรือง </td><td>039/2544</td><td>10 หมู่ 6 ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย กำพล โควิ</td><td>ม.กำพล</td><td>049/2544</td><td>63 หมู่ 8 ต.บ้านฝาง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประหยัด สุทธิ</td><td>ศิษย์ สน.</td><td>030/2544</td><td>159 หมู่6 ต.วังม่วง อ.เมืองน้อย จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อมร คำสุวรรณ</td><td>ศิษย์ป่ามร</td><td>048/2544</td><td>75/1 หมู่ 4 ต.สาระภี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อมตะ สุวรรณผา</td><td>ศิษย์อมตะ</td><td>044/2544</td><td>76 หมู่ 1ต.สาระภี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>สิบเอก สมาน สีพรหมมา</td><td>พ.พันธกานต์</td><td>050/2544</td><td>38/2 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น-กระนวน ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมหมาย กาพล</td><td>ศักดิ์สมาน</td><td>041/2544</td><td>32 หมู่ 3 ต.คูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย หนูเชียร บุญหล้า</td><td>เกียรติประดู่</td><td>040/2544</td><td>419 หมู่ 10 ต.คูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โผน โจมทา</td><td>ป.ทองทิพย์</td><td>032/2544</td><td>27/1 หมู่1 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สำราญ คงแดง</td><td>เกียรติสำราญ</td><td>045/2544</td><td>12 หมู่ 14 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรพล พรมดงศรี</td><td>ศิษย์สามารถ</td><td>043/2544</td><td>18 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรพงศ์ เรืองบุญ</td><td>อ.สุรพงศ์</td><td>004/2544</td><td>67/19 ถ.รพช. ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิคม คำภูเวียง</td><td>ศิษย์ครูคม </td><td>005/2544</td><td>129 หมู่ 8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>078535282</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทองม้วน โคตรโย</td><td>ม.เมืองชุมแพ</td><td>006/2544</td><td>7 หมู่ 4 ต.วังหินลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญพร้อม อวบอ้วน</td><td>พร้อมพิชิต</td><td>007/2544</td><td>28 หมู่ 8 ต.ก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุจิตร ขุนแก้ว</td><td>ส.จิตรมงคล</td><td>008/2544</td><td>335/3 ถ.เสริมสวาสดิ์ ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น 40120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปรีชา มะธิปะ</td><td>เดชปรีชา</td><td>009/2544</td><td>85/5 ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประหยัด ดีแป้น</td><td>ป.พลอัศวินยิมส์</td><td>010/2544</td><td>122 หมู่ 7 ถ.บ้านหนองเรือ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น 40120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ่าสิบตรี สนอง มะโฮงค่า</td><td>ส.สิริพร</td><td>011/2544</td><td>241 หมู่ 2 ซ.เกษมสุข 2 ถ.เกษมสุข ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สัมฤทธิ์ สีบุญเรือง</td><td>สี่แยกศรีสุข</td><td>012/2544</td><td>172 หมู่ 2 ถ.มิตรบำรุง ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรชัย วรดิษฐ์วงษ์</td><td>ส.ประกาศิต</td><td>014/2544</td><td>186 หมู่ 8 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บรรพต เสนผาบ</td><td>อ.เกียรติบรรพต</td><td>016/2544</td><td>150 หมู่ 5 ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุรศักดิ์ มณีแนว</td><td>ศรทองยิมส์</td><td>017/2544</td><td>58/237 หมู่ 4 ซ.อุดมสุข ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไชยยงค์ สืบสารคาม</td><td>สืบสารคาม</td><td>018/2544</td><td>139 หมู่ 11 ถ.สืบสารคาม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เดชา ทาวียง</td><td>ช.หนองกุงพิท</td><td>025/2544</td><td>68 หมู่ 4 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บวร ศรีตรัย</td><td>ชุมแพทัวร์</td><td>026/2544</td><td>66 หมู่ 8 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>040270650</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พิเพก มอมหม่าย</td><td>ส.ทวีทรัพย์</td><td>019/2544</td><td>235/1 หมู่ 1 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เจตจำรูญ สามหาดไทย</td><td>เกียรติโนนม่วง</td><td>038/2544</td><td>168 หมู 12 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เฉลิมขวัญ ลี้ตระกูล</td><td>อ.เฉลิมศักดิ์</td><td>006/2544</td><td>173/1 ถ.เที่ยงธรรม ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุวิทย์ อรรคฤเดช</td><td>เมืองกระนวน</td><td>013/2544</td><td>52/2 หมู่ 7 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิคม คำภูเวียง</td><td>ศิษย์ครูคม</td><td></td><td></td><td>016188415</td><td></td></tr><tr><td>นาย ถนอม ไก่แก้ว</td><td>น.สินชัย</td><td>000909</td><td>1ม.1บ.แวงน้อย ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น</td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย ณรงค์ ชินนอก</td><td>ก.เมืองคง</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย ณรงค์ ชินนอก</td><td>ก.เมืองคง</td><td></td><td>116/4 หมู่13 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130</td><td>050472875</td><td></td></tr><tr><td>นาย ปัญญา ละครพล</td><td>ป.ปัญญาอิสาน</td><td></td><td>หมู่10 บ.ละว้า ต.เมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110</td><td></td><td>เพื่อโปรโมทชื่อค่าย</td></tr><tr><td>นาย สุรพงค์ เรืองบุญ</td><td>สำนักงานกีฬามวยจังหวัดขอนแก่น</td><td>004/2544</td><td>บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 16 บ้านห้วยเตย ต. ท่าพระ อ. เมือง จ.ขอนแก่น (รหัส 40260)</td><td>06 - 2269218</td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยขอนแก่น
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ขอนแก่น

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)