ค่ายมวยไทย
มหาสารคาม

รายชื่อค่ายมวยไทย มหาสารคาม ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน มหาสารคาม | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในมหาสารคาม สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยมหาสารคาม
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย ทองอินทร์ บุญทันเสน</td><td>ศิษย์ครูอินทร์</td><td>005/2544</td><td>18 หมู่ 3 ต.หนองแวง กิ่ง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประพิศ พรรณะ</td><td>เพชรราชภัฎ</td><td>002/2544</td><td>102/2 ถ.เจริญรัตน์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เรไร ลาจันทะ</td><td>เพชรเจริญวิทย์</td><td>004/2544</td><td>62 หมู่ 15 ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ไสว ทวยมีฤทธิ์</td><td>ส.มีฤทธิ์ชัย</td><td>006/2544</td><td>24/1 หมู่ 5 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุพันธ์ รัตนวงษา</td><td>ส.วิจิตรพันธ์</td><td>003/2544</td><td>119/19 ต.เชวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 4400<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิยม วัฒนบุตร</td><td>เพชรอดิสร</td><td>007/2544</td><td>1668/6 ถ.มนตรีบำรุง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุดใจ สัตพันธ์</td><td>ศิษย์ครูใจ</td><td>009/2544</td><td>65/19 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย คำภา มูลสมบัติ</td><td>ม.สมบัติ</td><td>010/2544</td><td>34 หมู่ 11 ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิทยา พันหล่อมโส</td><td>เพชรหนองแสง</td><td>008/2544</td><td>32 หมู่ 9 ต.หนองกุง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชุมพล สานิพัน</td><td>ป.ชุมพล</td><td>008/2544</td><td>989 ถ.เทศบาลประชา 1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย หัด โยธะคง</td><td>ศิษย์พ่อตาล </td><td> 1/2545</td><td>23 หมู่ 5 ต. แวงน่าง อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อุดร บำรุง</td><td>ศิษย์ดอนคิงส์</td><td> 3/2545</td><td>9 หมู่ 4 ต. โคกพระ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 </td><td>(043)744-458</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ปนัดดา นาคะพงษ์</td><td>ปนัดดาสารคาม</td><td> 4/2545</td><td>296 ถ. ถีนานนท์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 </td><td>(043)722-572</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ธนภูมิ ใบบ้ง</td><td>ศิษย์ประนอม </td><td> 5/2545</td><td>178 หมู่ 6 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)060-2770</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทิน คลังแสง</td><td>คลังแสงมหาสารคาม </td><td> 6/2545</td><td>36 หมู่ 6 ต. คันธารราษฎร์ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม44150 <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(01)872-0099</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จินดา โยแก้ว</td><td>เกียรติ์ปรีดา </td><td> 7/2545</td><td>31 หมู่ 12 ถ. บรบือ - นาดูน ต. กำพี้ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม 44130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศุภกิจ เขตคาม</td><td>ศ.ศุภกิจ </td><td> 8/2545</td><td>97 หมู่ 9 ต. กำพี้ อ. บรบือ จ. มหาสารคาม 44130<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย กิตติศักดิ์ นาคะพงษ์</td><td>ศิษย์ทนายแป๋ว </td><td> 9/2545</td><td>296 ถ. ถีนานนท์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(043)722-572</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญเรือง เอมละออ</td><td>ลูกกันทระ</td><td> 10/2545</td><td>88 หมู่ 2 ถ. ถีนานนท์ ต. โคกพระ อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>(043)789-201</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ตรีพล บุตรศรี</td><td>สวนอาหารถังทอง</td><td> 2/2545</td><td>93 หมู่ 10 ต. เขวาไร่ อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม 44170 </td><td>(01)954-2773</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย หัด โยธะคง</td><td>ศิษย์พ่อตาล</td><td> 1/2545</td><td>23 หมู่ 5 ต. แวงนาง อ. เมือง จ. มหาสารความ 44000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สถิตย์ รัตนทิพย์</td><td>ส. เทพสถิตย์</td><td>02/2546</td><td>131 หมู่ 8 บ้านค้อ ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม</td><td>0-9418-5856</td><td></td></tr><tr><td>นาย ฝั้น ภูหญ้าแพทย์</td><td>บางบัวทองมอร์เตอร์</td><td>007</td><td>บ.โนนค้อ หมู่ 6 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 74000</td><td>0817760760</td><td>เนตร ตักศิลา</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยมหาสารคาม
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา มหาสารคาม

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)