ค่ายมวยไทย
ร้อยเอ็ด

รายชื่อค่ายมวยไทย ร้อยเอ็ด ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ร้อยเอ็ด | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในร้อยเอ็ด สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยร้อยเอ็ด
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย ปรีศักดิ์ อินทรพันธ์</td><td>ลูกเจ้าพ่อมเหศักดิ์</td><td>001/2544</td><td>54/3ถ.หายโศรก ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>513296</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย กอบศักดิ์ ศิริธัญ</td><td>ศิษย์เมฆน้อย</td><td>002/2544</td><td>58/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย คนองชัย ไชยตา</td><td>ภูเงินพลาญชัย</td><td>005/2544</td><td>119 ม.9 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประดิษฐ์ สุขสิงห์</td><td>ส.สุขสิงห์</td><td>006/2544</td><td>35 ซ.3 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัชวาลย์ พนมเขต</td><td>ศิษย์ครูหนุ่ย</td><td>018/2544</td><td>7 ม.6 ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด <!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทรงกรด สอนเจตน์</td><td>ส.ศักดิ์สิทธิ์</td><td>017/2544</td><td>97 ม.8 ต.หมูมน อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พงษ์ศีล อุดเขต</td><td>ลูกตลาด</td><td>016/2544</td><td>176 ม.1 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง ไพรวัลย์ จันทะวงศ์ฤทธิ์</td><td>ป.สกุลเพชร</td><td>015/2544</td><td>74 ม.2 ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ.ส.ต. สมัย พั่วพันศรี</td><td>ต.พิทักษ์ชัย</td><td>014/2544</td><td>74/2 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประจันทร์ บุญเพ็ง</td><td>จ.พลังเหล็ก</td><td>013/2544</td><td>25/1 ม.2 ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ฤชัย อุนาสิทธิ์</td><td>ป.สิทธิชัย</td><td>012/2544</td><td>513 ม.5 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>จ.ส.อ. สุวัฒน์ ชื่นชม</td><td>ศิษย์จ่าวัฒน์</td><td>011/2544</td><td>58 ม.4 ต.ขวาว อ.สเลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุริยา วินทะไชย</td><td>ศิษย์ทักษ์แดน</td><td>010/2544</td><td>17 ม.1 ต.รอบเมือง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัยยา อเนกศิริ</td><td>ลูกเจ้าพ่อเชียงขวัญ</td><td>009/2544</td><td>29 ม.5 ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สังวร แดนคำสี</td><td>ป.วรสิงห์</td><td>008/2544</td><td>40 ม.2 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศักดิ์ศรี วจนีภูมิ</td><td>ศ.ศักดิ์ศรี</td><td>007/2544</td><td>112 ถ.พิศเพลินพานิช ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิทูรย์ มาตย์วิเศษ</td><td>ว.มาตย์วิเศษ</td><td>003/2544</td><td>75 ม.8 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เอนก บุญศิริโรจน์</td><td>ลูกเจ้าแม่ลำใย</td><td>004/2544</td><td>32/2 ถ.เสนาเริ่มคอด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>พ.ต.ต. วัฒนา บุตรโท</td><td>นันทิพัฒน์ขนส่ง</td><td>001/2544</td><td>12 หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สะอาด แน่นอุดร</td><td>ส.มะลิวัลย์</td><td>019/2544</td><td>34 หมู่ 7 ต.ปาฝา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ปรัชญา มูลศรีแก้ว</td><td>เกียรติสกุลแก้ว</td><td>020/2544</td><td>238 หมู่ 1 ซ.มม ถ.เทวาภิบาล ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บัลลังค์ แสงรูจี</td><td>ศิษย์ขุนศึกน้อย</td><td>021/2544</td><td>1 ซ.ศรีอุดม 2 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>สิบเอก บุญหลาย เม้าราษี</td><td>ศิษย์พิฆาต</td><td>022/2544</td><td>112/15 หมู่ 7 ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมเกียรติ วงศ์คำจันทร์</td><td>ส.รัชดาวรรณ</td><td>023/2544</td><td>308 หมู่ 3 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อดิเรก เพ็ชรสังหาร</td><td>ศิษย์ อ.แกละ </td><td>024/2544</td><td>58 ถ.หายโศรก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ฤทธิศักดิ์ คำสาริรักษ์</td><td>ต.พงศ์สาสตร์</td><td>025/2544</td><td>1 ซ.2 ถ.ปัทมานนท์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ดุสิต สัมมาชีพ</td><td>ลูกราชภัณฑ์</td><td>026/2544</td><td>246 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชำนาญ คำสิงห์นอก</td><td>ช.คำสิงห์นอก</td><td>028/2544</td><td>24/2 ถ.สุขเกษม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชนะ มุขสาร</td><td>ศ.จารุวัฒน์</td><td>029/2544</td><td> 20 หมู่ 10 ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศักดา โยธาวิจิต</td><td>ศิษย์วิหค</td><td>030/2544</td><td>68 หมู่ 2 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อดุลย์ จันทร์หอม</td><td>ศิษย์อดุลชัย</td><td>031/2544</td><td>10 หมู่ 2 ต.เหนือเหมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมศักดิ์ เยาวนิช</td><td>ศิษย์ไก่ป่า</td><td>032/2544</td><td>18 หมู่ 6 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เสรีไทย วรนาม</td><td>เสรีไทยทนายความ</td><td> 11/2545</td><td>3 หมู่.10 ต.หนองแก้วเมือง อ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 </td><td>(02)918-4958</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ชัยรัตน์ ศรีสองเมือง</td><td> ศรีเมืองยิม</td><td></td><td>94หมู่2 ต.บ้านเขือง กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด</td><td>09 0132389</td><td></td></tr><tr><td>นาย พีรยุทธ อุตทอง</td><td>ลูกฉิมพลี</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย ชาตรี พอกล้า</td><td>ธูปหอมเดือนสว่าง</td><td>37375</td><td>125ม.7ต.หนองผืออ.เมืองสรวงจ.101</td><td>040279241</td><td>เพื่อชื่อเสียง</td></tr><tr><td>นาย สนิท อาวรณ์</td><td>เกียรติอาวรณ์</td><td></td><td>21 ม.1 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด</td><td>043519639</td><td></td></tr><tr><td>นาย ภาณุวิชญ์ ทีสระคู</td><td>เกียรติตาเณร</td><td>4/08/2011</td><td></td><td>0807422431</td><td></td></tr><tr><td>นาย บรรจง ก้อนคำ</td><td>ศิษย์นายกจง</td><td></td><td>บ้านปาฝา ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด</td><td>0801996220</td><td>หนุ่ม้ชียงขวัญ</td></tr><tr><td>นาย นายสมนึก ต้นโศก</td><td>เพชรสมนึก</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยร้อยเอ็ด
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ร้อยเอ็ด

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)