ค่ายมวยไทย
ศรีสะเกษ

รายชื่อค่ายมวยไทย ศรีสะเกษ ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน ศรีสะเกษ | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในศรีสะเกษ สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยศรีสะเกษ
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย สมพงษ์ บุรัมย์</td><td>เทพบุตรมหากาฬ</td><td>016/2544</td><td>34 ต.เสียว อ.โพธิ์สุวรรณ จ.ศรีสะเกษ 33120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วัฒนา ทีฆา</td><td>เกียรติวัฒนา</td><td>015/2544</td><td>64/1 หมู่ 5 ต.กันทารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อุทิศ จุลพล</td><td>ศ.ก้องเกียรติ</td><td>014/2544</td><td>191 หมู่ 1 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โสภณ คำลีมัด</td><td>ป.โสภณ</td><td>013/2544</td><td>290 หมู่ 11 ถ.สุขาภิบาล4 ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ 33110</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อธิคม เจ็งตระกูล</td><td>ตุ้ม100%</td><td>012/2544</td><td>14 หมู่ 1 ต.ห้วยทับทิม อ.ห้วยทับทิม จ.ศรีสะเกษ 33210<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุวรรณ บุญใหญ่</td><td>เพชรเหมืองแร่</td><td>011/2544</td><td>6/1 หมู่ 4 ต.คู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิเวศน์ บุญสาลี</td><td>อ.นิเวศน์</td><td>010/2544</td><td>62 ต.โคกหล่าม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ร้อยตำรวจเ สุพล สราวุธ</td><td>ว.กองมีการช่าง</td><td>009/2544</td><td>109 ซ.หมู่บ้านศิวารักษ์ ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ ต.สี อ.ขุนหาญ<!-- [et_pb_line_break_holder] -->จ.ศรีษะเกษ</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วุฒิชัย เทพชุมพล</td><td>วุฒิศักดิ์เทวิน</td><td>008/2544</td><td>396 หมู่ 1 ถ.เทพนิมิตร ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย รัตติญา จันทราภรณ์</td><td>ลูกบ้านเหม้า</td><td>007/2544</td><td>311/7 หมู่ 6 ต.คูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โอภาส ศรีขาว</td><td>ศิษย์ครูโอ</td><td>006/2544</td><td>157/1 หมู่ 5 ถ.ราชอุทิศ ต.คูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ยงยุทธ พิกุลทอง</td><td>อ.พิกุลทอง</td><td>005/2544</td><td>128 ซ.ศรีษะเกษการบัญชี ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีษะเกษ 33000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประมวล นันคะ</td><td>ลูกคำสิงห์</td><td>004/2544</td><td>56 หมู่ 5 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีษะเกษ 33230<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จำนงค์ รุ่งคำ</td><td>ส.ส.ดนัยฤทธิ์</td><td>003/2544</td><td>24 หมู่ 4 ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุริยันต์ ศรีผุย</td><td>ส.สุภาพร</td><td>002/2544</td><td>68 หมู่ 7 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ดาบตำรวจ นิรัติ จำนง</td><td>เมืองขุนหาญ</td><td>001/2544</td><td>100 หมู่ 4 ต.สี อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อำนวย ณรงค์แสง</td><td>เทพอำนวย</td><td>-</td><td>8/2 หมู่ 12 ถ.ยาง อ.กันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ 33130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นพดล จันทร์พวง</td><td>ศิษย์ทนายป๊อด</td><td>014/2544</td><td>132 หมู่ 7 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุชาติ สิมณี</td><td>ช.พิทักชน</td><td></td><td>14/2 ต.ดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ</td><td>066714181</td><td></td></tr><tr><td>นาย สุบรรณ จันทร์แจ่ม</td><td>เพชรบรรจบ</td><td></td><td>36 หมู่10 ต.เมืองน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130</td><td>09-8492272</td><td></td></tr><tr><td>นาย อรรถพล บุรกรณ์</td><td>ส.พรสวัสดิ์</td><td>547/2454</td><td>120 บ.หนองคู ม.4 ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000</td><td>013608134</td><td></td></tr><tr><td>จ.ส.ต. สุรพล เวียงคำ</td><td>ศิษย์จ่าพล</td><td></td><td>บ้านเทิน ต.บัวน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย สุทธิพงษ์ คำพินิจ</td><td>เกียรตินิพนต์</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>นาย น้อย ศรีราตรี</td><td>วินิจทนายความ</td><td></td><td>120 หมู่ 7 ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 33150 </td><td>085-0172965 , 086-87</td><td>นายวินิจ ศรีราตรี </td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยศรีสะเกษ
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา ศรีสะเกษ

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)