ค่ายมวยไทย
อุบลราชธานี

รายชื่อค่ายมวยไทย อุบลราชธานี ที่ได้เพิ่มรายชื่อกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ค้นหาค่ายมวยใน อุบลราชธานี | หากต้องการเพิ่มรายชื่อสังกัดค่ายมวยในอุบลราชธานี สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่าง เพื่อไปที่ฟอร์มลงทะเบียน

ค่ายมวยอุบลราชธานี
<table class=""muaythaigym""><tr><th>เจ้าของค่าย</th><th>สังกัดค่าย</th><th >รหัสบัตร</th><th>ที่ตั้ง</th><th>เบอร์ติดต่อ</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>นาย ประสพ ชีวะโอสถ</td><td>พยัคฆ์อุบล</td><td>001/2544</td><td>161 ถ.ประทุมเทพภักดี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สันจร ความสวัสดิ์</td><td>ป.โชคสวัสดิ์ </td><td>002/2544</td><td>10/9 ซ.บูรพาใน 7 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมบัติ ทาโคตร</td><td>เกียรตินัฐพงษ์</td><td>003/2544</td><td>160 หมู่ที่1 ต.หนองกุ้ง อ.ตาลสุข จ.อุบลราชธานี 34330<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สงัด จันทร์ตา</td><td>ส.บริสุทธิ์</td><td>004/2544</td><td>52 หมู่ที่ 12 ต.ดอนจิก อ.พิบูล จ.อุบลราชธานี 43110<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศักดิ์ดา ใจชอบ</td><td>ส.สมศักดิ์น้อย </td><td>005/2544</td><td>2/6 ถ.ประชาสันติ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย เข็มเพชร วิเศษวงษา</td><td>ศ.ยุพา</td><td>006/2544</td><td>63 หมู่ที่ 1 ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 43250<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุทิน พรมปัญญา</td><td>ลูกบ้านสิม</td><td>007/2544</td><td>74 หมู่ 4 ต.ส่งยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิระชัย กาฬโอฆะ</td><td>เกษตรสร้างสรรค์</td><td>008/2544</td><td>28 หมู่ 4 ต.ขามเบี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ประพิน ชบาศรี</td><td>เกียรติประพิณ</td><td>009/2544</td><td>50 หมู่9 ถ.มิตรประชา ต.ปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย นิวัติ พรหมรัตน์</td><td>เจริญเกษม</td><td>010/2544</td><td>94 หมู่5 ถ.รพช.ทุ่งเกษม-ศรีไค ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย พจน์ วงศ์เมืองจันทร์</td><td>พ.เมืองอุบลฯ</td><td>011/2544</td><td>78/1 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย อุดม จำปา</td><td>ส.เกียรติอุดม</td><td>012/2544</td><td>32 หมู่ 4 ซ.บ้านโนเกษม ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุดใจ สัตย์ธรรม</td><td>ตาลสุมยิม , ส.สุดใจ</td><td>013/2544</td><td>80 หมู่3 ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย โพธิ์ทอง แสงสว่าง</td><td>พ.เพียรพันธ์</td><td>014/2544</td><td>4/12 ถ.สร้างคำ ต.พิบูลฯ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมบัติ ปลื้มจันทร์</td><td>เกียรติสมบัติ</td><td>015/2544</td><td>49 หมู่ 3 ต.วาริน อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ฉัตรชัย เชื้อสกุล</td><td>เกียรตินครอุบล</td><td>016/2544</td><td>168 ถ.หลวง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาง มาลี วิริยะสุนทร</td><td>ส.สุมารี</td><td>017/2544</td><td>ถ.วาริน-พิบูล ต.แสงสุข อ.วาริน จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สมบัติ ใจเพียร</td><td>ส.รัชนี</td><td>018/2544</td><td>9 หมู่7 ต.รำไฮใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สำเนียร ศรีสุระ</td><td>ส.ศรีสุระ</td><td>019/2544</td><td>168 หมู่15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ธนกรณ์ ขารีรัตน์</td><td>อุบลคนรุ่นใหม่</td><td>020/2544</td><td>43/1 ซ.อุปลีสาร 6 ถ.อุปลีสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย สุกิจ พันธ์สุวรรณ</td><td>ศิษย์คมศร</td><td>021/2544</td><td>81 หมู่ 1 บ้านกระเดียน ต.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วัลลพ แก้วไกรสร</td><td>ว.แก้วไกรสร</td><td>022/2544</td><td>85 หมู่1 ถ.เมืองเจริญ ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย บุญมา ทองแสน</td><td>เกียรติหมู่ 8</td><td>023/2544</td><td>156 หมู่ 2 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ทูลศักดิ์ สืบภา</td><td>ศักดิ์อุดมชัย</td><td>024/2544</td><td>292 ซ.ประทุมรักษ์ ถ.ผาแดง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย วิรัตน์ บุทองรัตน์</td><td>เกียรติทางหลวง</td><td>025/2544</td><td>5 หมู่ 1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย จรูญ พิลุน</td><td>ศิษย์จรูญ</td><td>026/2544</td><td>87/1 ถ.เทศบาล 15 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี<!-- [et_pb_line_break_holder] --></td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>นาย ศตวรรษ ไขแสง</td><td>ไขแสงทนายความ</td><td>006/2547</td><td>6 ซอยสรรพสิทธ์ิ 1 ถนนสรรพสิทธ์ิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000</td><td>0-4525-5764</td><td></td></tr><tr><td>นาย ไพบูลย์ มีสติ</td><td>ป.ไพบูลย์</td><td></td><td>110 หมู่ 10 บ.โคกเที่ยง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350</td><td>096290805</td><td></td></tr><tr><td>นาย ณรงค์ เพ็ญพิมพ์</td><td>ส.เพชรตาลสุม</td><td></td><td>ที่ทำการผญบ.หมู่10บ้านนามน ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี34110</td><td>01-9388098</td><td>ค่ายมวยเก่าแก่ก่อตั้งก่อนปี2525 รื้อฟื้นค่ายใหม่โดยแพรแดง ส.เพชรตาลสุม</td></tr><tr><td>นาย เชาว์โรจน์ วงศ์โสภา</td><td>เกียรติรุ่งโรจน์</td><td></td><td>83 หม่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี</td><td>045-318184</td><td></td></tr><tr><td>ร.ต.ต. พิชัยยุทธ บุญตา</td><td>ทีเด็ดโล่เงิน</td><td></td><td>6 หมู่ 6 บ้านโนนโหน ต.โนนหนน อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี</td><td>082-8670040</td><td>ร.ต.ต.พิชัยยุทธ บุญตา</td></tr><tr><td>นาย ปรีชา วรสาร</td><td>ป.โชคปรีชา</td><td>001/2553</td><td>110 หมู่4 บ้านโนนเกษม ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34310</td><td>084-3871740</td><td>นายปรีชา วรสาร</td></tr><tr><td>ทีเด็ดท่าห นายอำนาจ ศรีกะหวัน</td><td>ทีเด็ดท่าหลวง</td><td>3340701403933</td><td>ม.5 ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี</td><td>090-8317366</td><td>ชา นครเบญจ์</td></tr></table>

ทำไมต้องเพิ่มชื่อค่ายมวยอุบลราชธานี
กับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

• เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่ายมวยของท่านในสารบัญค่ายมวยของประเทศไทย
• เพื่อที่จะฝากข่าวประสาสัมพันธ์ของท่านกับเราได้ฟรี
• เพื่อให้เว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์ ส่งข้อมูลผู้ต้องการฝึกมวยไทย ในพื้นที่ใกล้เคียงค่ายมวยของท่าน (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
• เพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆกับเว็บไซต์ มวยไทยลิ้ง ในอนาคต
• เพื่อร่วมสืบสานและพัฒนาวงการมวยไทยกับเว็บไซต์มวยไทยลิ้งค์

ทำไมต้องลงทะเบียนค่ายมวยกับเรา อุบลราชธานี

กรอกแบบฟอร์ม


    มีบริการรับ-ส่ง สนามบินหรือรถทัวร์ไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีอุปกรณ์ขาย, ให้เช่า, หรือต้องนำมาเอง (เลือกได้หลายข้อ)*

    มีผู้ฝึกสอนหรือทีมงานที่พูดภาษาอังกฤษช่วยเหลือผู้ซ้อมต่างชาติไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    มีที่พักระยะยาวสำหรับผู้ฝึกซ้อมไหม? (เลือก 1 ข้อ)*

    รูปภาพประกอบ กรุณาใส่อย่างน้อย 1 รูป (ไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB,เฉพาะไฟล์รูปนามสกุล JPG,PNG,JPEG)